КОРАК 8

Барокни инструменти

У новосадској премијери Пасије, музичари ће свирати на историјским аутентичним инструментима, што значи да је звук оркестра сличан оном који се могао чути у Бахово време (барокне обое и флауте, оргуље и чембало, гудачи који свирају барокним гудалима итд).