КОРАК 7

Оркестар

У NEW TRINITY BAROQUE оркестру, на историјским инструментима, а под уметничком дирекцијом Предрага Госте ће свирати:

У првом оркестру:

Андреј Капор, барокна виолина I, виолина соло (Мађарска)
Љубица Јовановић, барокна виолина I in ripieno**
Ивана Завишић, барокна виолина II
Сара Матовић, барокна виолина II in ripieno**
Ана Торбица, барокна виола (Велика Британија/Србија)
Срђан Станић, виола да гамба соло, барокно виолончело*
Срђан Лишанин, виолоне*
Предраг Госта, уметничко вођство ансамбла и камерне оргуље*
Изабела Меркури (Isabella Mercuri), барокна обоа I, обоа d’amore и обоа da caccia (Италија/Швајцарска)
Невена Мајдевац, барокна обоа II и обоа d’amore
Каролина Бетер (Karolina Bäter), траверзо флаута I (Немачка/Србија)
Меила Томе (Meila Tomé), траверзо флаута II (Бразил/Србија)
Ненад Јанковић, барокни фагот

У другом оркестру:

Душица Блаженовић, барокна виолина I
Борис Рабузин, барокна виолина II
Градимир Орбановић, барокна виола
Тамара Ранковић, барокно виолончело
Милан Ивановић, траверзо флаута I**
Петар Ивановић, траверзо флаута II**
Меј Мансoури, чембало*,**

На барокним дрвени дувачким инструментима:

Душица Блаженовић, барокна виолина I
Борис Рабузин, барокна виолина II
Градимир Орбановић, барокна виола
Тамара Ранковић, барокно виолончело
Милан Ивановић, траверзо флаута I**
Петар Ивановић, траверзо флаута II**
Меј Мансoури, чембало*,**

*басо континуо (basso continuo)
**учесници XVIII Београдске барокне академије