КОРАК 12

Бернштајн о Пасији

„Не постоји ништа слично томе у читавој музици”

Веома посебна је нумера која отвара Пасију “Kommt ihr Töchter helft mir klagen”.

Прва сцена је у Јерусалиму. Хор који отвара Пасију даје одређени тон, постављајући Исуса и као женика и као жртвено јагње:

„Изненада се хор дели на два антифона хора. Гледајте га!, узвикује први. Кога? Пита други. А први одговара: Женика гледајте, видите га! Како? Баш као неко јагње. А онда преко и насупрот свог овог питања и одговарања и метежа, гласови младог хора запевају коралну мелодију „О Јагње Божје најсветије“, пробадајући кроз светски бол ледено чистом истином искупљења. Контрапунктска комбинација ова три различита хора је узбудљива…”

Најпознатији и најрадије слушани делови Пасије по Матеју су узвишена арија алта са облигатном виолином Erbarme dich, арија сопрана Blute nur, du liebes Herz и друга Aus Liebe will mein Heiland sterben, арија без континуа; затим хорски моменти од којих се леди крв у жилама: када разуларена гомила узвикује да се пусти Варава а Христос да се разапне; и завршни, величанствени хор Пасије, дупли хор Wir setzen uns mit Tränen nieder.